SIA PAA
Privātuma politika

1. Ievads

SIA “PAA”, reģ.nr. 40003133269, adrese: Ūnijas iela 12 A, Rīga (turpmāk – Pārzinis), interneta vietnēs www.paabaths.com un www.vannusalons.lv (turpmāk – Vietnes) veic tādu personas datu apstrādi, kas ir iegūti no datu subjekta – Vietnes lietotāja (turpmāk – Lietotājs).

Privātuma politikas mērķis ir sniegt Jums ziņas par Pārziņa veikto personas datu apstrādes nolūku, apjomu un juridisko pamatu, iespējamiem informācijas saņēmējiem, aizsardzības principiem, apstrādes termiņiem, datu subjektu tiesībām, kā arī pārziņa identitāti un kontaktiem.

Pārzinis rūpējas par Jūsu privātumu un personas datu drošību, ievēro Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību un apstrādes likumību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – Regula), Fizisko personu datu apstrādes likumu, citiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā, kā arī šo Privātuma politiku.

Pārziņa privātuma politika ir attiecināma uz personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Jūs sniedzat personas datus (Vietnēs, papīra formā, elektroniski, telefoniski, veicot pietiekumu Pārziņa jaunumu lapā) un kādās sistēmās tie tiek apstrādāti.

2. Pārziņa identitāte un kontaktinformācija

Pārzinis ir SIA “PAA”, reģ.nr. 40003133269, adrese: Ūnijas iela 12 A, Rīga, e-pasts: personasdati@paa.lv.

3. Apstrādes nolūki, apstrādes juridiskais pamats

Tiesiskais pamats datu apstrādei ir Regulas 6.panta 1.punkta, a)., b)., c)., un f). apakšpunkti.

Ja Lietotājs Pārzinim iesniedz savus personu datus, piemēram, vārdu, uzvārdu, personas kodu, e-pasta vai pasta adresi, tālruņa numuru, personīgos ziņojumus utt., izmantojot Vietņu kontaktformas, e-pastu vai cita veida pastu, Pārzinis saglabā un izmanto šo informāciju, lai izpildītu vai noslēgtu attiecīgu pakalpojumu sniegšanas līgumu.

Minēto datu apstrāde Pārzinim ir nepieciešama klienta identificēšanai, līguma sagatavošanai, noslēgšanai un noslēgšanas fakta pierādīšanai, pakalpojumu darbības nodrošināšanai/uzturēšanai, klientu apkalpošanai, iesniegumu un iebildumu izskatīšanai un apstrādei, norēķinu administrēšanai, kā arī citiem ar līgumu noslēgšanu vai izpildi tieši saistītiem nolūkiem.

Pārzinis apņemas apstrādāt Jūsu personas datus, ja pastāv kāds no šiem datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem – Pārzinis ir ieguvis Jūsu piekrišanu, Pārziņa leģitīmās intereses, līguma noslēgšanai un izpildei; lai Pārzinis izpildītu saistošajos ārējos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.

Pārzinim ir šādas leģitīmās intereses:

 • veikt komercdarbību;
 • saglabāt Jūsu pieteikumus par pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski tiekoties vai zvanot;
 • veicināt klienta uzticamību uzņēmumam un uzlabot komunikācijas efektivitāti;
 • izstrādāt un attīstīt produktus, risinājumus un pakalpojumus;
 • reklamēt savu produkciju, veicināt pārdošanas apjomu;
 • uzlabot klientu apkalpošanas kvalitāti, tostarp veicot klientu aptaujas par pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi;

Pārzinim ir šādi personas datu apstrādes nolūki:

 1. Pārdošana un pakalpojumu sniegšana:
  • klienta identificēšanai;
  • līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
  • līguma saistību izpildei;
  • preču aprites, pārdošanas nodrošināšanai un veicināšanai, jaunu produktu attīstībai;
  • klientu apkalpošanai, t.sk. iebildumu un sūdzību izskatīšanai un apstrādei;
  • sadarbības saglabāšanai, klientu lojalitātes paaugstināšanai, apmierinātības pētījumiem;
  • Pārziņa mājaslapu un jaunumu lapu uzturēšanai un darbības uzlabošanai;
 2. Plānošana un analītika:
  • statistikas analīzei;
  • uzņēmējdarbības analīzei;
  • biznesa procesu uzturēšanai un uzlabošanai;
  • darbības plānošanai un uzskaitei;
  • datu kvalitātes nodrošināšanai;
  • tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumu veikšanai;
  • klientu aptauju veikšanai nolūkā attīstīt klientu apkalpošanas līmeni un uzlabot lietotāja pieredzi apdrošināšanas jomā;
  • riska vadības ietvaros.
 3. Mārketinga nolūki:
  • lai nosūtītu uz Jūsu interesēm balstītus reklāmas materiālus, atlaides vai citus īpašos piedāvājumus, kam esat devis savu piekrišanu, Pārzinis apstrādā Jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru un Vietņu apmeklējuma vēstures informāciju. piekrišana nav vienīgais pamats, lai Pārzinis sūtītu jums komerciālos paziņojumus. Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma 9.panta otrā daļa paredz arī gadījumus, kad komerciālos paziņojumus var sūtīt bez piekrišanas saņemšanas, piemēram, ja e-pasta adrese ir iegūta iepriekš sniegta pakalpojuma sniegšanas vai preces pārdošanas ietvaros. Jūs jebkurā laikā varat atteikties no šādu ziņu saņemšanas, izmantojot e-pastā piedāvāto automātisko iespēju atteikties no tiem.
  • Piedaloties konkursos, kuri tiek organizēti Pārziņa sociālo tīklu lapās, piemēram, Facebook, Jūs kā konkursa dalībnieks apzināties, ka nododat mums savus personas datus (vārds, uzvārds, sociālā tīkla lietotājvārds u.c.), kas ir publiski pieejami attiecīgajā sociālo tīklu lapā un Pārzinis Jūsu personas datus var izmantot konkursa vajadzībām, tai skaitā, lai nepieciešamības gadījumā ar Jums sazinātos un identificētu Jūs kā uzvarētāju un balvu saņēmēju. Tāpat mēs varam iekļaut Jūsu vārdu un uzvārdu paziņojumā par konkursa uzvarētāju, kas var tikt nopublicēts kādā no Pārziņa sociālo tīklu profiliem. Jums kā datu subjektam ir tiesības atsaukt savu piekrišanu un atteikties no laimesta saņemšanas, un tādā gadījumā neiestāsies nekādas negatīvas sekas. Atsaucot savu piekrišanu, konkursa dalībnieks vairs nepiedalās balvu izlozē. Šādu atsaukumu Jūs varat nosūtīt uz Pārziņa norādīto kontaktinformāciju.
 4. Citi nolūki:
  • saistošo normatīvo aktu prasību izpildei;
  • audita, darbības atbilstības nodrošināšanai;
  • datu sniegšanai valsts iestādēm un operatīvās darbības subjektiem normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.
 5. Sīkdatnes:
  • Pārzinis nemitīgi pilnveido Vietnes ar mērķi, uzlabot to lietošanu, tāpēc Pārzinim ir jāzina, kāda informācija ir svarīga Vietņu apmeklētājiem, cik bieži viņi šis Vietnes apmeklē, kādas ierīces un pārlūkprogrammu viņi izmanto, no kāda reģiona nāk apmeklētāji, un kādu saturu vislabprātāk lasa;
  • Pārzinis izmanto sistēmu Google Analytics, kas ļauj Pārzinim analizēt, kā apmeklētāji izmanto Vietni. Par to, kā darbojas Google Analytics pamatprincipi, iespējams uzzināt Google mājas lapā https://support.google.com/analytics/answer/1012034?hl=lten&ref_topic=6157800. Pārzinis izmanto savāktos datus savās tiesiskajās interesēs, lai uzlabotu izpratni par Vietņu apmeklētāju vajadzībām un uzlabotu pieejamību Pārziņa publiskotajai informācijai.
  • Serveris, kurā izvietota Vietnes, var reģistrēt apmeklētāja nosūtītos pieprasījumus (izmantotā ierīce, pārlūkprogramma, IP adrese, piekļuves datums un laiks). Šajā punktā minētie dati tiek izmantoti tehniskiem nolūkiem: lai nodrošinātu Vietņu pienācīgu funkcionēšanu un drošību un izmeklētu iespējamos drošības incidentus. Šajā punktā minēto datu vākšanas pamats ir Pārziņa tiesiskā interese nodrošināt Vietņu tehnisku pieejamību un integritāti.
  • Sīkdatnes ir nelieli faili, kurus katru reizi, kad apmeklētājs apmeklē Vietni, pārlūkprogramma saglabā apmeklētāja datorā tādā apmērā, kā norādīts apmeklētāja datora pārlūkprogrammas iestatījumos. Atsevišķas sīkdatnes tiek izmantotas, lai atlasītu un piemērotu apmeklētājam piedāvājamo informāciju un reklāmas, pamatojoties uz saturu, ko apmeklētājs aplūkojis agrāk, un tādējādi veidotu apmeklētājam Vietņu lietošanu vienkāršu, ērtu un individuāli piemērotu. Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī to dzēšanu un pārvaldīšanu var iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org;
  • Vietnes izmanto sīkdatnes, lai vāktu lietotāja IP adreses un pārlūkošanas informāciju un ļautu Vietnēm atcerēties apmeklētāja izvēli. Sīkdatnes ļauj Pārzinim sekot līdzi Vietnes datu plūsmai un lietotāju mijiedarbībai ar Vietnēm – Pārzinis izmanto šos datus, lai analizētu apmeklētāju uzvedību un uzlabotu Vietnes. Sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir Pārziņa leģitīmā interese nodrošināt Vietņu funkcionalitāti, pieejamību un integritāti.
  • apmeklētājs var kontrolēt un/vai dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles. Plašāka informācija par šo procesu ir pieejama šeit www.aboutcookies.org. Apmeklētājs var izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir viņa datorā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Apmeklētājs var atteikties no sīkdatnēm pārlūkprogrammas izvēlnē vai https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Lai veiktu nepieciešamos uzstādījumus, apmeklētājam nepieciešams iepazīties ar savas pārlūkprogrammas noteikumiem

4. Personas datu saņēmēju kategorijas

Dati tiek izpausti tiem Pārziņa darbiniekiem, kam tie ir nepieciešami tiešo pienākumu veikšanai, lai izpildītu vai noslēgtu attiecīgu pakalpojumu sniegšanas līgumu.

Iegūstot un izmantojot personu datus, Pārzinis daļēji izmanto ārējo pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus, kuri saskaņā ar līgumu stingri ievēro Pārziņa norādījumus un kurus Pārzinis pirms pakalpojuma izmantošanas un arī turpmāk pastāvīgi kontrolējam.

5. Personas datu kategorijas

Personas datu kategorijas – vārds, uzvārds, personas kods, e-pasta vai pasta adrese, IP adrese, tālruņa numurs, ziņojama vai vēstules saturs, utt.

6. Datu subjektu kategorijas

Datu subjektu kategorijas – Pārziņa esošie, bijušie un potenciālie klienti.

7. Datu nodošana ārpus Latvijas

Saņemtie dati netiek un netiks nodoti ārpus Latvijas, Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas, kā arī netiks nodoti nevienai starptautiskai organizācijai.

Ar Jūsu piekrišanu Pārzinis var nosūtīt personas datus ārpus Latvijas, Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas, (piemēram, izmantojot Google Analytics sīkdatņu pakalpojumu).

8. Datu glabāšanas ilgums

SIA PAA
Privacy Policy

1. Ievads

SIA “PAA”, reģ.nr. 40003133269, adrese: Ūnijas iela 12 A, Rīga (turpmāk – Pārzinis), interneta vietnēs www.paabaths.com un www.vannusalons.lv (turpmāk – Vietnes) veic tādu personas datu apstrādi, kas ir iegūti no datu subjekta – Vietnes lietotāja (turpmāk – Lietotājs).

Privātuma politikas mērķis ir sniegt Jums ziņas par Pārziņa veikto personas datu apstrādes nolūku, apjomu un juridisko pamatu, iespējamiem informācijas saņēmējiem, aizsardzības principiem, apstrādes termiņiem, datu subjektu tiesībām, kā arī pārziņa identitāti un kontaktiem.

Pārzinis rūpējas par Jūsu privātumu un personas datu drošību, ievēro Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību un apstrādes likumību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – Regula), Fizisko personu datu apstrādes likumu, citiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā, kā arī šo Privātuma politiku.

Pārziņa privātuma politika ir attiecināma uz personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Jūs sniedzat personas datus (Vietnēs, papīra formā, elektroniski, telefoniski, veicot pietiekumu Pārziņa jaunumu lapā) un kādās sistēmās tie tiek apstrādāti.

2. Pārziņa identitāte un kontaktinformācija

Pārzinis ir SIA “PAA”, reģ.nr. 40003133269, adrese: Ūnijas iela 12 A, Rīga, e-pasts: personasdati@paa.lv.

3. Apstrādes nolūki, apstrādes juridiskais pamats

Tiesiskais pamats datu apstrādei ir Regulas 6.panta 1.punkta, a)., b)., c)., un f). apakšpunkti.

Ja Lietotājs Pārzinim iesniedz savus personu datus, piemēram, vārdu, uzvārdu, personas kodu, e-pasta vai pasta adresi, tālruņa numuru, personīgos ziņojumus utt., izmantojot Vietņu kontaktformas, e-pastu vai cita veida pastu, Pārzinis saglabā un izmanto šo informāciju, lai izpildītu vai noslēgtu attiecīgu pakalpojumu sniegšanas līgumu.

Minēto datu apstrāde Pārzinim ir nepieciešama klienta identificēšanai, līguma sagatavošanai, noslēgšanai un noslēgšanas fakta pierādīšanai, pakalpojumu darbības nodrošināšanai/uzturēšanai, klientu apkalpošanai, iesniegumu un iebildumu izskatīšanai un apstrādei, norēķinu administrēšanai, kā arī citiem ar līgumu noslēgšanu vai izpildi tieši saistītiem nolūkiem.

Pārzinis apņemas apstrādāt Jūsu personas datus, ja pastāv kāds no šiem datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem – Pārzinis ir ieguvis Jūsu piekrišanu, Pārziņa leģitīmās intereses, līguma noslēgšanai un izpildei; lai Pārzinis izpildītu saistošajos ārējos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.

Pārzinim ir šādas leģitīmās intereses:

 • veikt komercdarbību;
 • saglabāt Jūsu pieteikumus par pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski tiekoties vai zvanot;
 • veicināt klienta uzticamību uzņēmumam un uzlabot komunikācijas efektivitāti;
 • izstrādāt un attīstīt produktus, risinājumus un pakalpojumus;
 • reklamēt savu produkciju, veicināt pārdošanas apjomu;
 • uzlabot klientu apkalpošanas kvalitāti, tostarp veicot klientu aptaujas par pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi;

Pārzinim ir šādi personas datu apstrādes nolūki:

 1. Pārdošana un pakalpojumu sniegšana:
  • klienta identificēšanai;
  • līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
  • līguma saistību izpildei;
  • preču aprites, pārdošanas nodrošināšanai un veicināšanai, jaunu produktu attīstībai;
  • klientu apkalpošanai, t.sk. iebildumu un sūdzību izskatīšanai un apstrādei;
  • sadarbības saglabāšanai, klientu lojalitātes paaugstināšanai, apmierinātības pētījumiem;
  • Pārziņa mājaslapu un jaunumu lapu uzturēšanai un darbības uzlabošanai;
 2. Plānošana un analītika:
  • statistikas analīzei;
  • uzņēmējdarbības analīzei;
  • biznesa procesu uzturēšanai un uzlabošanai;
  • darbības plānošanai un uzskaitei;
  • datu kvalitātes nodrošināšanai;
  • tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumu veikšanai;
  • klientu aptauju veikšanai nolūkā attīstīt klientu apkalpošanas līmeni un uzlabot lietotāja pieredzi apdrošināšanas jomā;
  • riska vadības ietvaros.
 3. Mārketinga nolūki:
  • lai nosūtītu uz Jūsu interesēm balstītus reklāmas materiālus, atlaides vai citus īpašos piedāvājumus, kam esat devis savu piekrišanu, Pārzinis apstrādā Jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru un Vietņu apmeklējuma vēstures informāciju. piekrišana nav vienīgais pamats, lai Pārzinis sūtītu jums komerciālos paziņojumus. Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma 9.panta otrā daļa paredz arī gadījumus, kad komerciālos paziņojumus var sūtīt bez piekrišanas saņemšanas, piemēram, ja e-pasta adrese ir iegūta iepriekš sniegta pakalpojuma sniegšanas vai preces pārdošanas ietvaros. Jūs jebkurā laikā varat atteikties no šādu ziņu saņemšanas, izmantojot e-pastā piedāvāto automātisko iespēju atteikties no tiem.
  • Piedaloties konkursos, kuri tiek organizēti Pārziņa sociālo tīklu lapās, piemēram, Facebook, Jūs kā konkursa dalībnieks apzināties, ka nododat mums savus personas datus (vārds, uzvārds, sociālā tīkla lietotājvārds u.c.), kas ir publiski pieejami attiecīgajā sociālo tīklu lapā un Pārzinis Jūsu personas datus var izmantot konkursa vajadzībām, tai skaitā, lai nepieciešamības gadījumā ar Jums sazinātos un identificētu Jūs kā uzvarētāju un balvu saņēmēju. Tāpat mēs varam iekļaut Jūsu vārdu un uzvārdu paziņojumā par konkursa uzvarētāju, kas var tikt nopublicēts kādā no Pārziņa sociālo tīklu profiliem. Jums kā datu subjektam ir tiesības atsaukt savu piekrišanu un atteikties no laimesta saņemšanas, un tādā gadījumā neiestāsies nekādas negatīvas sekas. Atsaucot savu piekrišanu, konkursa dalībnieks vairs nepiedalās balvu izlozē. Šādu atsaukumu Jūs varat nosūtīt uz Pārziņa norādīto kontaktinformāciju.
 4. Citi nolūki:
  • saistošo normatīvo aktu prasību izpildei;
  • audita, darbības atbilstības nodrošināšanai;
  • datu sniegšanai valsts iestādēm un operatīvās darbības subjektiem normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.
 5. Sīkdatnes:
  • Pārzinis nemitīgi pilnveido Vietnes ar mērķi, uzlabot to lietošanu, tāpēc Pārzinim ir jāzina, kāda informācija ir svarīga Vietņu apmeklētājiem, cik bieži viņi šis Vietnes apmeklē, kādas ierīces un pārlūkprogrammu viņi izmanto, no kāda reģiona nāk apmeklētāji, un kādu saturu vislabprātāk lasa;
  • Pārzinis izmanto sistēmu Google Analytics, kas ļauj Pārzinim analizēt, kā apmeklētāji izmanto Vietni. Par to, kā darbojas Google Analytics pamatprincipi, iespējams uzzināt Google mājas lapā https://support.google.com/analytics/answer/1012034?hl=lten&ref_topic=6157800. Pārzinis izmanto savāktos datus savās tiesiskajās interesēs, lai uzlabotu izpratni par Vietņu apmeklētāju vajadzībām un uzlabotu pieejamību Pārziņa publiskotajai informācijai.
  • Serveris, kurā izvietota Vietnes, var reģistrēt apmeklētāja nosūtītos pieprasījumus (izmantotā ierīce, pārlūkprogramma, IP adrese, piekļuves datums un laiks). Šajā punktā minētie dati tiek izmantoti tehniskiem nolūkiem: lai nodrošinātu Vietņu pienācīgu funkcionēšanu un drošību un izmeklētu iespējamos drošības incidentus. Šajā punktā minēto datu vākšanas pamats ir Pārziņa tiesiskā interese nodrošināt Vietņu tehnisku pieejamību un integritāti.
  • Sīkdatnes ir nelieli faili, kurus katru reizi, kad apmeklētājs apmeklē Vietni, pārlūkprogramma saglabā apmeklētāja datorā tādā apmērā, kā norādīts apmeklētāja datora pārlūkprogrammas iestatījumos. Atsevišķas sīkdatnes tiek izmantotas, lai atlasītu un piemērotu apmeklētājam piedāvājamo informāciju un reklāmas, pamatojoties uz saturu, ko apmeklētājs aplūkojis agrāk, un tādējādi veidotu apmeklētājam Vietņu lietošanu vienkāršu, ērtu un individuāli piemērotu. Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī to dzēšanu un pārvaldīšanu var iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org;
  • Vietnes izmanto sīkdatnes, lai vāktu lietotāja IP adreses un pārlūkošanas informāciju un ļautu Vietnēm atcerēties apmeklētāja izvēli. Sīkdatnes ļauj Pārzinim sekot līdzi Vietnes datu plūsmai un lietotāju mijiedarbībai ar Vietnēm – Pārzinis izmanto šos datus, lai analizētu apmeklētāju uzvedību un uzlabotu Vietnes. Sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir Pārziņa leģitīmā interese nodrošināt Vietņu funkcionalitāti, pieejamību un integritāti.
  • apmeklētājs var kontrolēt un/vai dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles. Plašāka informācija par šo procesu ir pieejama šeit www.aboutcookies.org. Apmeklētājs var izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir viņa datorā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Apmeklētājs var atteikties no sīkdatnēm pārlūkprogrammas izvēlnē vai https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Lai veiktu nepieciešamos uzstādījumus, apmeklētājam nepieciešams iepazīties ar savas pārlūkprogrammas noteikumiem

4. Personas datu saņēmēju kategorijas

Dati tiek izpausti tiem Pārziņa darbiniekiem, kam tie ir nepieciešami tiešo pienākumu veikšanai, lai izpildītu vai noslēgtu attiecīgu pakalpojumu sniegšanas līgumu.

Iegūstot un izmantojot personu datus, Pārzinis daļēji izmanto ārējo pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus, kuri saskaņā ar līgumu stingri ievēro Pārziņa norādījumus un kurus Pārzinis pirms pakalpojuma izmantošanas un arī turpmāk pastāvīgi kontrolējam.

5. Personas datu kategorijas

Personas datu kategorijas – vārds, uzvārds, personas kods, e-pasta vai pasta adrese, IP adrese, tālruņa numurs, ziņojama vai vēstules saturs, utt.

6. Datu subjektu kategorijas

Datu subjektu kategorijas – Pārziņa esošie, bijušie un potenciālie klienti.

7. Datu nodošana ārpus Latvijas

Saņemtie dati netiek un netiks nodoti ārpus Latvijas, Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas, kā arī netiks nodoti nevienai starptautiskai organizācijai.

Ar Jūsu piekrišanu Pārzinis var nosūtīt personas datus ārpus Latvijas, Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas, (piemēram, izmantojot Google Analytics sīkdatņu pakalpojumu).

8. Datu glabāšanas ilgums

Ja norādījumos par datu aizsardzību nav minēts citādi, Pārzinis personas datus izdzēšam vēlākais trīs mēnešus pēc tam, kad vairs nav spēkā sākotnējais datu saglabāšanas iemesls, izņemot gadījumus, ja mūsu tiesiskais pienākums ir arī turpmāk saglabāt šos datus (piemēram, bet ne tikai, grāmatvedības uzskaites vai tiesvedības vajadzībām).

9. Datu glabāšanas ilgums

Datu subjektam ir tiesības mēneša laikā no attiecīga pieprasījuma iesniegšanas dienas saņemt piekļuvi datu subjekta personas datiem.

Lietotājs var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu rakstveida formā klātienē, Pārziņa juridiskajā adresē (uzrādot personu apliecinošu dokumentu) vai e-pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.
Saņemot Lietotāja pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Pārzinis pārliecinās par

Lietotāja identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Lietotājam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi, tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Pārzinim veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, apstrādes ierobežošanu vai tiesības iebilst pret apstrādi, ciktāl šīs tiesības nav pretrunā ar datu apstrādes mērķi (līgumu noslēgšana vai izpilde).

Datu subjektam nav tiesību saņemt informāciju, ja šo informāciju aizliegts izpaust saskaņā ar likumu nacionālās drošības, valsts aizsardzības, sabiedrības drošības, krimināltiesību jomā, kā arī nolūkā nodrošināt valsts finanšu intereses nodokļu lietās vai finanšu tirgus dalībnieku uzraudzību un makroekonomisko analīzi.

Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei (Datu valsts inspekcijai). Aktuālā kontaktinformācija ir pieejama Datu valsts inspekcijas mājaslapā www.dvi.gov.lv.